Om veilederen

Veiledning

- en vei til vekst

Om meg

Min kompetanse


  • Sykepleier, med videreutdanning i psykiatrisk sykepleie.
  • Videreutdanning i kognitiv terapi trinn 1 (2007) og trinn 2 (2009), i regi av Norsk Forening for kognitiv terapi (NFKT), med høyskoleeksamner i kognitiv terapi tilsvarende 60 studiepoeng
  • Veilederutdanning i kognitiv terapi i regi av NFKT fra 2014-2016


Jeg har mer enn tretti års erfaring fra arbeid innen psykisk helse, noe som innebærer erfaring fra sykehus, allmennpsykiatriske døgnavdelinger, akutt ambulant team, fengselshelsetjeneste, kommunal psykiatritjeneste, samt kurs- og gruppebehandling.


Jeg har 8-9 års erfaring som kognitiv terapeut,  bl.a. ved Viken senter. Her hadde jeg betydelig faglig ansvar for behandlingsopplegget i kognitivt team, og skrev blant annet  en artikkel for fagtidsskriftet Kognitiv terapi sammen med en kollega. Trykk her for å lese den.   

I dag arbeider jeg i Sykehuset Innlandet ved Distrikspsykiatrisk senter på Otta.

Kan også nevne at jeg opp gjennom årene har hatt  spesiell interesse for spørsmål som ligger i skjæringspunktet mellom tro/religiøsitet og psykiatri, og har således bygd opp en del kunnskap innen dette feltet.


Jeg er godkjent veileder i kognitiv terapi og medlem av

Norsk Forening for Kognitiv Terapi (NFKT).

Mitt navn er Torgun Holsbrekken. Jeg har vokst opp omtrent på vannskillet mellom vestland og østland, og har trådt mine barnesko på gård med flergenerasjonsfamilie. Det meste av mitt voksne liv har jeg bodd i Nord-Norge, inntil jeg flyttet hjem igjen og bor nå på Dombås. Jeg  er glad i mitt yrke og  motivert for nye utfordringer.


Når jeg ikke er på jobb, er jeg gjerne ute på tur på fjell og i vakker natur. Det å synge i kor gir meg stor glede, og jeg har gode opplevelser i samvær med venner, voksne sønner og øvrig familie.

KONTAKT MEG

GODKJENT VEILEDER I KOGNITIV TERAPI

Copyright @ Alle rettigheter

webdesign: iguan design