Kongitiv terapi

Veiledning

- en vei til vekst

Kognitiv terapi er en forskningsbasert og etterspurt terapiform som anvendes i stadig nye sammenhenger. Kognitiv terapi er en dokumentert nyttig metode både for behandling og selvhjelp. Tilnærmingen er for mennesker i alle aldre.

Hva er kognitiv terapi?

Kognitiv terapi ble først utviklet av den amerikanske psykiateren Aaron Beck på 60-tallet, og ble da etablert som en metode for behandling av depresjon. Siden har terapiformen blitt utviklet til å gi behandling for de fleste psykiske lidelser. Den blir i dag også brukt som metode for å arbeide med smerteproblematikk, avhengighet, sinnemestring m.m.

Kognitiv terapi har også fått en vesentlig rolle innefor attføring, rehabilitering/tilbakeføring til arbeid.

Kognitiv terapi er i dag utbredt og anerkjent i mange land og kontinenter, spesielt kan nevnes England, USA og Australia.

Kognitiv terapi tar utgangspunkt i konkrete hverdagssituasjoner. Hvordan vi tenker og tolker situasjonen, gir konsekvenser for hvordan vi føler og handler. Tanke, følelse, atferd og kroppsreaksjoner henger sammen og påvirker hverandre. Ved å bli bevisst på sammenhengen i dette, kan vi også påvirke og endre  våre mønster.

Gjennom å tilegne seg kunnskap, økt bevissthet og nye innlærte strategier, kan vi i større grad påvirke hvordan vi har det. Det gir mulighet for en bedre hverdag.

Jeg er medlem av Norsk Forening for Kognitiv Terapi (NFKT). 

Du kan lese mer om kognitiv terapi på  www.kognitiv.no.

KONTAKT MEG

GODKJENT VEILEDER I KOGNITIV TERAPI

Copyright @ Alle rettigheter

webdesign: iguan design